Om Politea

På Politea skriver Björn Fägersten om politisk riskhantering, omvärldsanalys, strategi och framtidsscenarier. För den med ett akademiskt intresse för politisk riskhantering kan följande översiktsartikel rekommenderas: Political risk and the commercial sector – Aligning theory and practice


Björn Fägersten är Seniorforskare och Chef för UI:s Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik och politisk risk för kommersiella aktörer. Han har innehaft gästforskarpositioner vid det amerikanska Harvarduniversitetet och Europauniversitet i Florens. Björn bidrar regelbundet i svensk och internationell media och samhällsdebatt. År 2013 utsågs Björn Fägersten till en av Sveriges 101 supertalanger av veckomagasinet Veckans Affärer.