Strategisk omvärldsanalys i mötet mellan säkerhet, samhälle, teknologi och näringsliv

Politea hjälper företag och myndigheter att navigera i en alltmer krävande omvärld. Med en bred erfarenhet från akademi, näringsliv och förvaltning hjälper vi kunder att hantera risker, forma strategier och positionera sig för framtiden.

Björn Fägersten, Phd

Forskare och Vd

bjorn.fagersten@politea.se

affärsnytta

Handelskrig, stormaktsrivalitet, pandemi och geopolitiska risker har stor påverkan på privata och offentliga verksamheter. Politeas verksamhet bygger på forskning och erfarenhet av säkerhetspolitik, ekonomi, teknologi samt samhällsfrågor från ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Kunskapen vi genererar skapar värde inom tre fält.

Research

Med kvalificerad forskningserfarenhet hjälper Politea kunder att förstå specifika frågor och pågående skeenden på djupet. Analysen tar formen av beslutsunderlag, second opinions och risk-screenings med leveranser som föredrag, rapporter och interaktiv kunskapsförmedling.

Foresight

Vi har stor erfarenhet av scenarioarbete och framtidsorienterad omvärldsanalys som hjälper dig och din verksamhet att hantera osäkerhet och komplexitet. Trovärdiga men utmanade framtidsbilder hjälper organisationer att stresstesta och utveckla sina verksamheter.

Strategi

Politea ger råd till beslutsfattare som behöver hantera osäkerhet och skiftande omvärldsförutsättningar i sitt strategiarbete. Från långsiktig positionering till akut krishantering hjälper vi aktörer att navigera i en politisk omvärld.

Aktuellt