Risk I Geopolitik I Framtid I Omvärld

På Politea skriver Björn Fägersten om politisk riskhantering, omvärldsanalys, strategi och framtidsscenarier.