5G-affären visar behovet av en ny säkerhetsstrategi

Beslutet att stänga ut Huawei från den svenska 5G-utbyggnaden har blottat svagheter i hur svensk säkerhetspolitik planeras, implementeras och kommuniceras. Den pågående uppdateringen av Sveriges nationella säkerhetsstrategi ger ett utmärkt tillfälle att förvalta dessa lärdomar. Skriver om vikten av tekniska och geoekonomiska hänsyn i Dagens Industri

https://www.di.se/debatt/5g-affaren-visar-behovet-av-en-ny-sakerhetsstrategi/