Dramatisk ökning av försvarssamarbetet i Europa

Sverige har mycket att vinna på ett aktivt engagemang i den Europeiska försvarsfonden. Björn Fägersten om svensk strategi i SVDs Säkerhetsrådet