Geoekonomisk konflikt förändrar Sveriges roll

Dagens geopolitiska spänningar karaktäriseras av hur ekonomi, innovation och teknik blivit huvudingredienser. Sverige – som till stor del bygger sitt välstånd på fria flöden av varor, kapital och tjänster – har en särskild utmaning i att anpassa sig till denna konfliktlogik. Läs hela artikeln på Dagens Industri