Veckans Brief om Politeas uppstart

Politea lanserades publikt den 30 september och Veckans Brief hade intervjuat Björn Fägersten.

Björn Fägersten kör igång byrån Politea fredagen 30 september. Detta efter att ha jobbat på Utrikespolitiska institutet. Dessförinnan har han jobbat som forskare, bland annat som doktorand på Harvard och Lund.

– Under min forskningstid har jag jobbat nära politiker med uppdragsanalyser till UD och Försvarsmakten och även en haft en del näringslivssamarbeten  Det är intressant att vara i den mer handfasta politiska världen, säger Björn Fägersten.

Han har ett antal kunder med från start och hoppas få ytterligare uppdrag från personer som sitter högt i organisationer och företag.

– Det är ganska högt i organisationerna som man tar beslut och hanterar geopolitiska risker. Landsrisker hanteras i respektive landskontor, det gör att man ofta missar de nya riskerna som är mer övergripande och inte kan kopplas till länder och regioner. “

Läs hela intervjun här