Björn Fägersten i Dagens Industri: Så kan svenska företag hantera ny geoekonomisk spelplan

Geopolitiken tränger allt djupare in på marknadens områden och ekonomins flöden används som utrikespolitiska vapen av allt fler statsaktörer. Det nya geoekonomiska normalläget ställer höga krav på näringslivet. Nu gäller aktiv hantering och strategiskt arbete. Björn Fägersten har en längre analys i Dagens Industri, tillgänglig här.