Björn Fägersten i SR om omvärldsanalys inom regeringskansliet

Politeas Björn Fägersten intervjuades i Sveriges Radios Studio Ett om det planerade nationella säkerhetsrådet och vilken analytisk funktion det skulle kunna tjäna. Går att lyssna på här. Björn har även skrivit om frågan och koppling till omvärldsstrategi här.