Ny rapport om vetenskap och innovation som utrikespolitiskt medel

I den nya rapporten “Leveraging Science Diplomacy in an Era of Geo-Economic Rivalry: Towards a European strategy” analyserar Björn Fägersten kopplingen mellan forskning och utrikespolitik i en tid när stormaktsrivalitet alltmer utspelar sig på vetenskapens och innovationens område. Rapporten kan laddas ned här.