Risker och möjligheter på den geoekonomiska spelplanen

Den 17 maj på Entreprenörsskapsforum presenterade Mikael Wigell, forskningsdirektör Finska Utrikespolitiska Institutet, en studie om riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch. Björn Fägersten var inbjuden som kommentator. Seminariet finns att se här.